חפשו מילה כלשהי, כמו eiffel tower:
 
1.
sms
SMS also S.M.S. (es-em-es) abbr.

1. noun. Short Message Service: a text messaging service on mobile phones.
2. verb. to send a text message over a mobile phone.
I spent my office hours SMSing everyone in my address book.
מאת cowinator 30 בספטמבר, 2003
 
2.
SMS
Shit, Masturbate, Shower
Grant: Want to hang out later?
Robert: Nah i gotta SMS.
Grant: You're texting someone?
Robert: No man, Shit, Masturbate, Shower.
Grant: Ohhh so you're just gay
מאת really popular kid 31 בינואר, 2011
 
3.
SMS
Sudden Messaging Syndrome. This debilitating disease begins shortly after receiving one's first moblie phone. The sufferer is completely unable to perform ordinary tasks or social activities. People with SMS typically can text very quickly, because they spend their whole day doing so. SMS can easily lead to becoming broke, since the phone bills SMS sufferers get can total into the thousands.
Greg: Why does Bob never go out anymore?
Tom: Aww, man! he's got SMS. :(
מאת ontheislandwhereyougo 11 בספטמבר, 2009
 
4.
sms
shit myself
past tense: shat myself

when you get so excited you shit yourself
girl 1: omaygawd that guy is so hot
girl 2: i know right!
girl 1: i just totally shat myself
girl 2: haha omg hashtag sms
מאת legitthough 9 בנובמבר, 2013
 
5.
SMS
Swap Meet Swag- when someone you know has no swag and cant get high quality Clothes and or Shoes
Yo your shoes raggedy and torn up you have that SMS
מאת @thtsquintedguy 3 בספטמבר, 2012
 
6.
An acronim for Shit Head Syndome
s.m.s.

to hell with p.m.s. i got s.m.s saod his girlfriend.
מאת wackjobg 8 בינואר, 2010
 
7.
sms
1. So Much Sarcasm
2. So Much Starbucks
1. sms yeee starbucks
מאת tc143 15 בספטמבר, 2011