חפשו מילה כלשהי, כמו ratchet:
 
1.
Loose change, coins. (Liverpool, UK)
This machine only takes coins. Got any slummy, mate?
מאת Brendan555 20 בינואר, 2008
 
2.
Adj |sluh-me|

A state of low, undignified quality; the result of slumlords occupying a single space, or slummin for too long.
"You're smoking that rain gutter water soaked cigarette? That's slummy as shit."

"The couch has been pretty slummy since Mike blacked out and peed on it."
מאת MalachiCon576 18 בדצמבר, 2011
 
3.
Liverpool expression for coins.
Do you have any slummies?
מאת Tanja Amalie 26 באפריל, 2007
 
4.
A Liverpool expression for loose change.
Hey mate! You got any slummies?
מאת Selene Bowie 30 באפריל, 2007