חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

המילה Latin ellpsis, from Greek elleipsis, from elleipein, to fall short אינה מוגדרת.
תרצו להגדיר אותה?