חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

When life gives you assholes...you make lemonade to Where's my fish?