חפשו מילה כלשהי, כמו slope:

warlem to warming up the altarboy's supper