חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

turn that place into a doom game to Turrifried