חפשו מילה כלשהי, כמו sweetest day:

To boldly go where no man has gone before to Tochcvy