חפשו מילה כלשהי, כמו swoll:

Third Wave Feminism to thirsty merc