חפשו מילה כלשהי, כמו oprah dollars:

Third Party ro Sham Bo to Thirstmonger