חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

The Atlas Complex to the baby bird