חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

The One Eyed Monkey to The Originals