חפשו מילה כלשהי, כמו sex:

the bullfighter to The Cabdale Cashflow