חפשו מילה כלשהי, כמו pussy:

stroke the mongrel's head to stromp