חפשו מילה כלשהי, כמו eight ball:

snagel to snail and three pebbles