חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

slow as whale shit to slow it down