חפשו מילה כלשהי, כמו oprah dollars:

Shittfukka to Shitting in tall cotton.