חפשו מילה כלשהי, כמו sweetest day:

shin-she shin-she to shinzlefonze