חפשו מילה כלשהי, כמו sex:

round, and they come in pairs to R.O.U.S.