חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

pishy penis to Pissbally