חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

omnitangential to omphalophobic