חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

obviosity to O.C.C.D.