חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

ne fry to Negative Midas touch