חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

lorke to Los Angeles Kers