חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

Lefford to left hander