חפשו מילה כלשהי, כמו sex:

just ain't cool to Just Give'r