חפשו מילה כלשהי, כמו rockabilly girl:

it's understandable to ITW