חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

I-don't-care-ican to i don't want that bitch around my kid(s)