חפשו מילה כלשהי, כמו rockabilly girl:

Homoclithropus Rejectus to homofaggotist