חפשו מילה כלשהי, כמו kappa:

hearlucination to heart froze for a second