חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

Gunkified to gunny shooty drivey fasty