חפשו מילה כלשהי, כמו slope:

Get Clap to Get George Bush on the line