חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

Fooshnikins to Football Withdrawal Syndrome