חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

first to the food drop to fish and squiggles