חפשו מילה כלשהי, כמו 12:

Failed Nerd to fail mary