חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

face like a smashed crab to facepalm index