חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

drop the cosby kids off at the pool to Dr. Orange