חפשו מילה כלשהי, כמו oprah dollars:

doperneity to Doppelboner