חפשו מילה כלשהי, כמו spook:

Doperific to doppelblogger