חפשו מילה כלשהי, כמו timebomb:

doperneity to Doppelboner