חפשו מילה כלשהי, כמו sweetest day:

dope ride to doppelbänging