חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

Do you see me? to DP Double Pass-out