חפשו מילה כלשהי, כמו dog in the bathtub:

D'Emanuele to Demergicize