חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

creepy lady/woman/girl/etc. to crelbow