חפשו מילה כלשהי, כמו bangarang:

Coop be looking like its pouting to Co-ordination enhancer