חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

Cooking With Cleavage to Cool-As-Hell-You-Wish-You-Were-Us Weird