חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

commonwoe to communitis