חפשו מילה כלשהי, כמו the eiffel tower:

Capital Punishment to caporegime