חפשו מילה כלשהי, כמו pussy:

being high to bejeebers