חפשו מילה כלשהי, כמו slope:

asscar driver to ass clown awesome