חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

antiorgasmatic to antiradioactivebacterialmetamorphasismechasism