חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

and then I kicked a hobo to Andypandy