חפשו מילה כלשהי, כמו plopping:

among us all is all of us among us to Amoy On